Thursday, July 26, 2012

Kaha ho Tum

Tu hain agar mojud har kahi ,
To dundtha tughe harkoi harbaar kyu hain.


Tune hain agar pyar hi baatah ,
To har kahi Gam-e- Bazaar kyu hain.


Tu Kahe ki sab hain tere ,
To koi saccha or koi Gunehgaar kyu hain ,


Tu kahe ki ye kaher or kayamat hain teri ,
To bana batah humara Nigebaan kyu hain .

Tu kahe hi tughe hain humse pyar ,
To phir jannete us paar kyu hain

Tu hain agar mojud har kahi ,

To dundtha tughe harkoi harbaar kyu hain.

No comments:

Post a Comment